×

Tải lên hình ảnh của bạn để thay đổi kích thước

Kéo các tệp hình ảnh của bạn vào đây

W: H:
File Size:

Làm cách nào để thay đổi kích thước ảnh trong KB?

Sử dụng công cụ thay đổi kích thước ảnh đơn giản của chúng tôi. Nó cung cấp cả hai tùy chọn để giảm kích thước ảnh theo cm và cũng cung cấp các tùy chọn kích thước tệp (kB) khác nhau để tải xuống mà không làm giảm kích thước và chất lượng.

Công cụ này được sử dụng để thay đổi kích thước ảnh theo tiêu chuẩn hộ chiếu và các tiêu chuẩn kỳ thi khác nhau, chẳng hạn như kỳ thi GATE, MPSC. Nó cũng cung cấp các tùy chọn kích thước chữ ký khác nhau để thay đổi kích thước ảnh chữ ký.

Ai cần thay đổi hình ảnh và chữ ký trong Kb?

Cần thay đổi kích thước ảnh tính bằng KB khi điền vào biểu mẫu đăng ký việc làm, hộ chiếu, kỳ thi MPSC và kỳ thi GATE trực tuyến.

Thích ImageResize2.com này?
Hãy cho bạn bè của bạn biết về nó.